Cần cẩn trọng trong khâu đóng gói đồ đạc khi chuyển nhà