Có nên tiến hành chuyển nhà vào đầu mùa hè hay không?