Khi thuê dịch vụ chuyển nhà chuyển văn phòng nhất định phải kí kết hợp đồng