Khoảng thời gian dự kiến trong quá trình chuyển nhà