Bạn muốn được giới thiệu trong Home Accents Today? Đây là cơ hội của bạn!

Đó là thời gian một lần nữa! đội tại Trang chủ Điểm nhấn hôm nay đang chuẩn bị cho High Point Market, nhưng để tổng hợp số tháng 4 của chúng tôi, chúng tôi cần gửi sản phẩm!

Để gửi, hãy nhấp vào đây hoặc truy cập trang web của chúng tôi và nhấp vào tab ‘chỉnh sửa lời mời’. Vui lòng gửi bao nhiêu hình ảnh tùy thích nhưng lưu ý rằng tất cả hình ảnh phải ở dạng silo và có độ phân giải cao. (300 dpi và kích thước ít nhất là 3×5.)

HAT không chỉ có nhiều trang trong ấn bản Thị trường điểm cao tháng 4 mà còn có ba nhật báo – rất nhiều cơ hội được giới thiệu!

Hạn nộp hồ sơ là Thứ Ba, ngày 28 tháng Ba.

Vui lòng liên hệ với Lauren Roses tại lroses@homeaccentstoday.com nếu có bất kỳ câu hỏi nào.

Hẹn gặp lại bạn ở High Point!

Kiến Vàng Group

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *