Người bán đồ trang trí được hưởng lợi lớn từ việc trang điểm nhà cửa

Theo báo cáo của Houzz & Home năm 2023 của Hoa Kỳ, những người cải tạo nhà cửa cũng là những người mua đồ trang trí và Millennials là nhóm mua hàng chính.

Trong số những người đã cải tạo nhà vào năm 2022, 82% Millennials đã thực hiện một số công việc trang trí sau dự án, tiếp theo là Gen Xers (73%). Nhưng Baby Boomers (64%) và Seniors (49%) cũng có động lực để cải tạo không gian của họ sau khi hoàn thành một dự án cải tạo.

Trên thực tế, Baby Boomers là nhóm dẫn đầu trong việc mua đồ nội thất lớn (59%), tiếp theo là Người cao niên (45%). Trong nghiên cứu của mình, Houzz định nghĩa đồ nội thất lớn là bộ bàn ăn, bộ salon, tủ quần áo hoặc những thứ tương tự. Trong khi đó, người cao tuổi là những người mua đồ nội thất lớn ngoài trời hàng đầu, chỉ vượt qua Baby Boomers, 30% so với 29%.

Thế hệ Baby Boomers cũng đứng đầu danh sách những người mua vật dụng lưu trữ và tổ chức sau khi cải tạo, với 46% cho biết họ đã làm như vậy so với 36% của Người cao niên, 27% của Millennials và 22% của Gen Xers.

Baby Boomers và Seniors là những người mua đèn ngoài trời ngang nhau (31%), với Millennials không xa ở mức 27%.

Nhìn chung, các giao dịch mua đồ trang trí đã đạt được mức tăng lớn vào năm 2022 đối với những người thực hiện các dự án trang điểm nhà cửa. Mặt hàng nội thất được mua nhiều nhất là thảm (54%), tăng 6 điểm phần trăm so với năm 2021.

Nhưng các danh mục tăng trưởng nhiều nhất là đồ nội thất nhỏ – được định nghĩa là những món đồ có điểm nhấn như ghế dài, kệ và những thứ tương tự – tăng 14 điểm phần trăm lên 53% và lưu trữ/tổ chức, tăng 13 điểm phần trăm lên 45%. Trang trí ngày lễ cũng tiếp tục tăng, tăng 11% để vượt lên trên gương và đèn là những thứ bắt buộc phải có sau cải tạo.

Trong danh mục ngoài trời, các giao dịch mua đồ nội thất lớn đã tăng 5 điểm phần trăm để đứng đầu danh sách các mặt hàng ở mức 29%, mặc dù hệ thống chiếu sáng đứng thứ hai ở mức 27%. Tuy nhiên, tác phẩm nghệ thuật ngoài trời đã giảm bốn điểm phần trăm, chỉ chiếm 6% số lần mua của những người cải tạo.

Nghiên cứu Houzz & Home năm 2023 của Hoa Kỳ được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 30 tháng 12 năm 2022 đến ngày 8 tháng 2 năm 2023, trong số mẫu gồm 46.118 chủ sở hữu nhà từ 18 tuổi trở lên.

Xem thêm:

Kiến Vàng Group

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.