Beatriz Ball hỗ trợ nâng cao nhận thức về bệnh tự kỷ

ORLEANS MỚI —Tháng 4 là Tháng Nhận thức về Chứng Tự kỷ và Beatriz Ball hỗ trợ nhận thức về chứng tự kỷ như là mục đích chung của công ty.

Công ty đang quyên góp 100% lợi nhuận từ hai mặt hàng của mình — móc khóa nâng cao nhận thức về chứng tự kỷ và đồ trang trí ngày lễ — cho tổ chức Autism Speaks, một tổ chức từ thiện ủng hộ và là tổ chức nghiên cứu bệnh tự kỷ lớn nhất ở Hoa Kỳ.

Cháu trai của Ball, Bo, đã thúc đẩy việc quyên góp. Là con út trong số mười ba đứa cháu của bà, Bo được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ khi mới ba tuổi. Bo đã tiếp tục tất cả các liệu pháp của mình trong suốt đại dịch và đã thích nghi tốt với tất cả những thay đổi mà đại dịch đã mang lại cho thói quen bình thường của anh ấy, công ty cho biết.

Xem thêm:

Beatriz Ball đi sâu vào hạng mục nhà mới

Kiến Vàng Group

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *