Hickory Chair thăng chức từ đội ngũ bán hàng cho VP mới, bán hàng

HICKORY, NC — Hickory Chair, một phần của Rock House Farms Family of Brands, đã thăng Ward O’Quinn lên làm phó chủ tịch bán hàng, có hiệu lực từ ngày 1 tháng Năm.

O’Quinn gia nhập công ty vào tháng 4 năm 2021 với tư cách là đại diện bán hàng. Trước khi gia nhập Hickory Chair, ông đã giữ vai trò lãnh đạo về bán hàng, phát triển sản phẩm và tiếp thị cho các công ty bao gồm Stanley Furniture và Naturepedic.

Xem thêm:

Kiến Vàng Group

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *