Triển lãm ở Dallas? Chúng tôi muốn xem sản phẩm mới của bạn

Mùa hè đã gần đến và các phiên chợ mùa hè cũng vậy – đầu tiên là Dallas! Nếu bạn đang trưng bày tại Lightovation hoặc Total Home & Gift Market, chúng tôi muốn xem các sản phẩm mới của bạn.

Đệ trình là miễn phí và là một cách tuyệt vời để truy cập vào các trang của Trang chủ Điểm nhấn hôm nay. Hi-res, hình ảnh bóng hoạt động tốt nhất. Hãy chắc chắn bao gồm một mô tả ngắn gọn về sản phẩm mới của bạn. Hình ảnh phong cách sống tuyệt vời cũng được chào đón!

Để gửi, bấm vào đây.

Hạn chót là Thứ Tư, ngày 24 tháng Năm.

Kiến Vàng Group

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *